Materiala

Hezkuntza Ekimenen Katalogoa: 9 €

Katalogo honek Derrigorrezko Hezkuntzan praktikan jarri diren edo jartzen ari diren hainbat hezkuntza ekimenen deskribapenak biltzen ditu fitxetan. Batzuk ziklo, etapa edo ikasmaila zehatz bati lotutakoak dira, beste batzuk, aldiz, orokorrak. Fitxa bakoitzean zehazten da ekimenaren aplikazio eremua.

Eskaera egiteko datuak